ຊອກຜູ້ເກີດສິດ

ກະລຸນາປ້ອນລະຫັດປະກັນສັງຄົມ
ເພື່ອກວດສອບສິດໃນການປິນປົວຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະໂຮງໝໍທີ່ທ່ານເລືອກໃນການປິ່ນປົວ

ໝາຍເຫດ
: ຂໍ້ມູນພາກລັດ ແລະ ພາກວິສະຫະກິດ ແມ່ນອັບເດດອາທິດຕໍ່ຄັ້ງ
ກະລຸນາກວດເບິ່ງວັນທີລຸ່ມນີ້:


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກລັດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 09/12/2019 ເວລາ 09:44


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກວິສະຫະກິດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 09/12/2019 ເວລາ 11:26

ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ


ເຊີນທ່ານຕິດຕາມລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" ວັນຈັນ-ອາທິດ ເວລາ 15:30-16:00 ຄື້ນ FM 103.7 MHz ແລະ ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ຄື້ນ FM 105.5 MHz ຫຼື ຕິດຕາມຄໍລ້ຳຜ່ານໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ ໄດ້ທຸກໆອາທິດສອບຖາມ: 1508 (ໂທບໍ່ເສຍຄ່າໃນໂມງການ)

ຂັ້ນຕອນການແຈ້ງເພີ່ມຄູ່ສົມລົດ ແລະ ລູກ ເພື່ອຮັບການຄຸ້ມຄອງປິ່ນປົວສຸຂະພາບໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.

alt
ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນການປິ່ນປົວສຸຂະພາບໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວ, ແລະ ທັງ ເປັນການຮອງຮັບການຕົກເຮ່ຍ ສຳລັບລາຍຊື່ຂອງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ (ຄູ່ສົມລົດ ແລະ ລູກ ຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ມີອາຍຸບໍ່ເກີນ 18 ປີ ຫຼື 18-23 ປີ ໃນກໍລະນີລູກທີ່ຍັງ

ເປັນສຶກສາ ແລະ ເປັນໂສດ) ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອຮັບປະກັນການດຳລົງຊີວິດຂອງສະມາຊິກ ປະກັນສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ ໃນເວລາທີ່ມີການເຈັບເປັນ.

  • ຂັ້ນຕອນການປະກອບແບບຟອມ (ແຈ້ງເພີ່ມ ຄູ່ສົມລົດ ແລະ ລູກ):
  1. ສຳລັບພາກລັດຖະກອນ: ເຂົ້າດາວໂຫຼດແບບຟອມ "ໃບຄຳຮ້ອງຂໍແຈ້ງເພີ່ມສຳລັບຜູ້ທີ່ແຕ່ງງານ ແລະ ເກີດລູກໃໝ່ ຈາກນັ້ນໃຫ້ ຂຽນລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຊື່ແລະນາມສະກຸນ, ເລກລະຫັດບັດປະກັນສັງຄົມ, ລາຍລະອຽດຄູ່ສົມລົດ ແລະ ລູກ, ລາຍເຊັນຜູ້ຮ້ອງ ຂໍ, ເຊັນກົມກອງທີ່ສັງກັດ, ພ້ອມເອກະສານຄັດຕິດທີ່ຈຳເປັນ ເຊັ່ນ: 1. ອັດສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ໃບທະບຽນສົມລົດ ຫຼື ໃບສູ່ຂໍ ຫຼື ເອກະສານທາງການໃດໜຶ່ງ (ກໍລະນີແຈ້ງຄູ່ສົມລົດ), 2. ອັດສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ໃບແຈ້ງເກີດ ຫຼື ໃບອອກໂຮງໝໍ ຫຼື ເອກະສານ ທາງການໃດໜຶ່ງ (ກໍລະນີແຈ້ງລູກ). ພາຍຫຼັງປະກອບເອກະສານສຳເລັດແລ້ວ ໃຫ້ນຳສົ່ງມາທີ່ພະແນກທະບຽນ ຊັ້ນ 3 ຂອງ ຫ້ອງ ການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.
  2. ສຳລັບພາກວິສາຫະກິດ ຫຼື ບໍລິສັດ: ເຂົ້າດາວໂຫຼດແບບຟອມ "ປ່ຽນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ 1-05”, ຈາກນັ້ນໃຫ້ຂຽນລາຍລະອຽດ ເຊັ່ນ: ຊື່ແລະນາມສະກຸນ, ເລກລະຫັດບັດປະກັນສັງຄົມ, ຂໍ້ມູນແຈ້ງເພີ່ມຄູ່ສົມລົດ ແລະ ລູກ, ເຊັນຜູ້ຮ້ອງຂໍ ພ້ອມເອກະສານຄັດຕິດທີ່ ຈໍາເປັນ ເຊັ່ນ: 1. ອັດສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ໃບທະບຽນສົມລົດ ຫຼື ໃບສູ່ຂໍ ຫຼື ເອກະສານທາງ ການໃດໜຶ່ງ (ກໍລະນີແຈ້ງຄູ່ສົມລົດ), 2. ອັດສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ໃບແຈ້ງເກີດ ຫຼື ໃບອອກໂຮງໝໍ ຫຼື ເອກະສານທາງການໃດໜຶ່ງ (ກໍລະນີແຈ້ງລູກ). ພາຍຫຼັງປະກອບ ເອກະສານສຳເລັດແລ້ວ ໃຫ້ນຳສົ່ງມາທີ່ ພະແນກທະບຽນ ຊັ້ນ 3 ຂອງ ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.

ຄຳແນະນຳ:

1. ທ່ານມາສາມາດພົວພັນເອົາແບບຟອມປ່ຽນໂຮງໝໍ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ໄດ້ທີ່ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ບ້ານທົ່າງສ້າງນາງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼື ເຂົ້າດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ໌: WWW.NSSF.GOV.LA ໂທ: 021 241 280-81 ໃນວັນ ແລະ ເວລາລັດຖະການ


div#mb_center,div#mb_bottom{ z - index: 9999; } div#mb_overlay{ z - index: 9999; }