ກວດຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດ

ກວດຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດ

ປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ, ພ້ອມຄອບຄົວ

ຕາມເລກລະຫັດບັດປະກັນສັງຄົມ


ຂໍ້ມູນອັບເດດ ວັນທີ 12/02/2018 ເວລາ 

14:19 ສຳລັບພາກວິສະຫະກິດ

ອາທິດລະຄັ້ງ


ຂໍ້ມູນອັບເດດ ວັນທີ 12/02/2018 ເວລາ 

11:07 ສຳລັບພາກລັດ ອາທິດລະຄັ້ງ


ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ

ເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" FM 103.7 MHz ວັນອັງຄານ, ພະຫັດເວລາ 18:00-18:30 ແລະ FM 105.5 MHz ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ແລະ ຕິດຕາມ ອ່ານຄໍລ້ຳ ປະກັນສັງຄົມ ທາງໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ
ຫຼື
ສອບຖາມ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:
021 225 045
ຂໍຂອບໃຈ!

ຂັ້ນຕອນ ການປ່ຽນໂຮງໝໍ ເພື່ອໃຊ້ບໍລິການປິ່ນປົວສຸຂະພາບປະຈຳປີ 2018.

ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກປະກັນສັງຄົມ ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງ ຊາດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ພະນັກງານບໍານານ, ຜູ້ປະກັນຕົນ, ຄູ່ສົມລົດ ແລະ ລູກ ໃນການໄປໃຊ້ບໍລິການປິ່ນປົວສຸຂະພາບຢູ່ໂຮງໝໍຄູ່ສັນຍາ ກັບ ປະກັນສັງຄົມ;

ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 1008/ຫກປຊ ເລື່ອງ ການປ່ຽນໂຮງໝໍ ເພື່ອໃຊ້ບໍລິການປິ່ນປົວ ສຸຂະພາບປະຈຳປີ 2018, ຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມເປີດຮັບ ແບບຟອມນັບແຕ່ວັນທີ 21 ກັນຍາ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ຈົນໄປເຖິງມື້ປິດຮັບແບບຟອມ ໃນວັນທີ 30 ພະຈິກ 2017.

  • ຂັ້ນຕອນການປະກອບແບບຟອມ:
  1. ສຳລັບພາກລັດຖະກອນ: ເຂົ້າດາວໂຫຼດແບບຟອມ “ໃບຄຳຮ້ອງຂໍປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນ” ຈາກນັ້ນໃຫ້ຂຽນລາຍລະອຽດໃສ່ໃນຫົວຂໍ້: 3. ກໍລະນີຂໍປ່ຽນໂຮງໝໍ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແບບຟອມ, ພ້ອມທັງ ເຊັນຜູ້ຮ້ອງຂໍ ແລະ ເຊັນກົມກອງທີ່ຜູ້ກ່ຽວສັງກັດ ພ້ອມກາປະທັບ ແລະເອກະສານຄັດຕິດທີ່ຈຳເປັນ ເຊັ່ນ: ສໍາເນົາບັດປະກັນສັງຄົມ ແລະ ສໍາເນົາບັດປະຈໍາໂຕ (ກໍລະນີເປັນໂສດ) ຫຼື ສຳເນົາປື້ມສຳມະໂນຄົວ (ກໍລະນີແຕ່ງງານແລ້ວ). ພາຍຫຼັງປະກອບເອກະສານສຳເລັດແລ້ວ ໃຫ້ນຳສົ່ງມາທີ່ ພະແນກທະບຽນ ຊັ້ນ 3 ຂອງ ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.
  2. ສຳລັບພາກວິສາຫະກິດ ຫຼື ບໍລິສັດ: ເຂົ້າດາວໂຫຼດແບບຟອມ “ປ່ຽນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ 1-05”, ຈາກນັ້ນໃຫ້ຂຽນລາຍລະອຽດ ເຊັ່ນ: ຊື່ແລະນາມສະກຸນ, ເລກລະຫັດບັດປະກັນສັງຄົມ ແລະ ເພີ່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນຫົວຂໍ້ທີ 8. ຕ້ອງການປ່ຽນໂຮງໝໍໃໝ່, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເຊັນຜູ້ຮ້ອງຂໍ ພ້ອມເບີໂທ ແລະ ເອກະສານຄັດຕິດທີ່ຈຳເປັນ ເຊັ່ນ: ສໍາເນົາບັດປະກັນສັງຄົມ ແລະ ສໍາເນົາບັດປະຈໍາໂຕ (ກໍລະນີເປັນໂສດ) ຫຼື ສຳເນົາປື້ມສຳມະໂນຄົວ (ກໍລະນີແຕ່ງງານແລ້ວ). ພາຍຫຼັງປະກອບເອກະສານສຳເລັດແລ້ວ ໃຫ້ນຳສົ່ງມາທີ່ ພະແນກທະບຽນ ຊັ້ນ 3 ຂອງ ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.

ຄຳແນະນຳ:

1. ທ່ານສາມາດເຮັດເປັນລາຍບຸກຄົນ ຫຼື ເຮັດເປັນບັນຊີລາຍຊື່ຫຼາຍຄົນພ້ອມກັນ ໂດຍລະບຸຊື່ໂຮງໝໍທີ່ເຄີຍເລືອກຜ່ານມາ ແລະ ຊື່ໂຮງໝໍທີ່ ເລືອກໃໝ່.

2. ພາຍຫຼັງຍື່ນເອກກະສານສຳເລັດ ທ່ານຈະສາມາດໃຊ້ບໍລິການປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍແຫ່ງໃໝ່ ໃນວັນທີ 01 ມັງກອນ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ, ແຕ່ຖ້າມີ ການເຈັບເປັນກ່ອນ ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ບໍລິການປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍແຫ່ງເດີມທີ່ເຄີຍເລືອກຜ່ານມາ.

3. ທ່ານມາສາມາດພົວພັນເອົາແບບຟອມປ່ຽນໂຮງໝໍ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ໄດ້ທີ່ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ບ້ານທົ່າງສ້າງນາງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼື ເຂົ້າດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ໌: WWW.NSSF.GOV.LA ໂທ: 021 241 280-81 ໃນວັນ ແລະ ເວລາລັດຖະການ.