ກວດຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດ

ກວດຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດ

ປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ, ພ້ອມຄອບຄົວ

ຕາມເລກລະຫັດບັດປະກັນສັງຄົມ


ຂໍ້ມູນອັບເດດ ວັນທີ 19/03/2018 ເວລາ 

15:08 ສຳລັບພາກວິສະຫະກິດ

ອາທິດລະຄັ້ງ


ຂໍ້ມູນອັບເດດ ວັນທີ 19/03/2018 ເວລາ 13:54 ສຳລັບພາກລັດ ອາທິດລະຄັ້ງ


ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ

ເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" FM 103.7 MHz ວັນອັງຄານ, ພະຫັດເວລາ 18:00-18:30 ແລະ FM 105.5 MHz ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ແລະ ຕິດຕາມ ອ່ານຄໍລ້ຳ ປະກັນສັງຄົມ ທາງໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ
ຫຼື
ສອບຖາມ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:
021 225 045
ຂໍຂອບໃຈ!

ການເຜີຍແຜ່ວຽກງານປະກັນສັງຄົມ ຢູ່ ບໍລິສັດເບຍລາວ

ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ທີມງານປະກັນສັງຄົມໄດ້ລົງເຜີຍແຜ່ສິດຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບພະນັກງານ ບໍລິສັດເບຍລາວ ເຊິ່ງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ຂື້ນທະບຽນເປັນສະມາຊິກນັບແຕ່ເດືອນ 6/2001 ເປັນຕົ້ນມາ, ໃນເວລານັ້ນມີຜູ້ຂື້ນທະບຽນທັງໝົດ 212 ຄົນ ມາຮອດເດືອນ 6/2017 ເພີ່ມ ຂື້ນເປັນ 1,593 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໃນລະບົບດັ່ງກ່າວ. ຈຸດປະສົງໃນການເຜີຍແຜ່ ໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ ເພື່ອແນໃສ່ໃຫ້ສະມາຊິກໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງຂື້ນຕື່ມກ່ຽວກັບການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານນະໂຍບາຍ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ ເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະ ກໍ່ຄືສິດຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບເວລາເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ແລະ ຂັ້ນຕອນການ ຮັບອຸດໜູນປະເພດຕ່າງໆຈາກກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.

ການເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ຄຳແນະນຳວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປະກັນສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 2751/ຮສສ ໃນການສ້າງ ຄວາມຮັບຮູ້ເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບສິດຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ພ້ອມທັງລົງເລິກບັນຫາສຳຄັນທີ່ເປັນນະໂຍບາຍເພີ່ມຂື້ນໃໝ່ ພາຍຫຼັງທີ່ມີການໂຮມ ຕົວຂອງສອງດຳລັດ ຄື ດຳລັດ 70/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສຳລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ດຳລັດ 207/ນຍ ວ່າ ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສຳລັບພະນັກງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານວິສາຫະກິດ ມາເປັນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມສະບັບເລກ ທີ 34/ສພຊ ທີ່ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບແຕ່ວັນທີ 1 ຕຸລາ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ, ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນລະດັບທີ່ ເໝາະສົມຕາມແຕ່ລະໄລຍະຈາກລະບົບດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຫັກເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນ 1 ເດືອນຂື້ນໄປ ກໍ່ສາມາດໄປຝາກທ້ອງ ແລະ ອອກລູກໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ປະກັນຕົນເພດຍິງ ແລະ ເມຍຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ, ການຄຸ້ມຄອງຈ່າຍຊ່ວຍກໍລະນີການປິ່ນປົວທີ່ມີຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍສູງ ເຊັ່ນ ກໍລະນີເປັນພະຍາດມະເຮັງ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນທາງດ້ານການແພດແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍເຄມີບໍາບັດ, ການຟອກໝາກ ໄຂ່ຫຼັງ, ການກວດ MRI ແລະ Mammogram, ການຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງປິ່ນປົວສຸຂະພາບລູກໄປຈົນຮອດອາຍຸ 23 ປີ ຕາມລະບຽບການ, ການຄຸ້ມຄອງປິ່ນປົວສຸຂະພາບລູກໄປຕະຫຼອດຊີວິດ ກໍລະນີລູກມີຄວາມພິການທາງດ້ານຮາງກາຍ ຫຼື ເສຍຈິດ ມາແຕ່ກຳເນີດແລະອື່ນໆ.


ພາບ-ຂ່າວ: ພະແນກປະຊາສຳພັນ