ກວດຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດ

ກວດຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດ

ປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ, ພ້ອມຄອບຄົວ

ຕາມເລກລະຫັດບັດປະກັນສັງຄົມ


ຂໍ້ມູນອັບເດດ ວັນທີ 19/03/2018 ເວລາ 

15:08 ສຳລັບພາກວິສະຫະກິດ

ອາທິດລະຄັ້ງ


ຂໍ້ມູນອັບເດດ ວັນທີ 19/03/2018 ເວລາ 13:54 ສຳລັບພາກລັດ ອາທິດລະຄັ້ງ


ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ

ເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" FM 103.7 MHz ວັນອັງຄານ, ພະຫັດເວລາ 18:00-18:30 ແລະ FM 105.5 MHz ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ແລະ ຕິດຕາມ ອ່ານຄໍລ້ຳ ປະກັນສັງຄົມ ທາງໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ
ຫຼື
ສອບຖາມ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:
021 225 045
ຂໍຂອບໃຈ!

ເພີ່ມການຄຸ້ມຄອງປິ່ນປົວສຸຂະພາບລູກຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ ໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມ.

ວຽກງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແມ່ນຢູ່ຄຽງຄູ່ກັບສັງຄົມລາວນັບແຕ່ອາດີີດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະ ກໍ່ຄື ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດຳລັດ 70/ນຍ ສໍາລັບ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທະຫານ ຕຳຫຼວດ ແລະ ດຳລັດ 207/ນຍ ສໍາລັບຜູ້ອອກແຮງ ງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານວິສາຫະກິດ ແລະ ການໂຮມ 2 ດໍາລັດ ມາເປັນກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍ ການປະກັນສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 34/ສພຊ, ກໍ່ເພື່ອແນ່ໃສ່ຄວາມເປັນເອກະພາບໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານນະໂຍບາຍຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ ໃນທັງ 3 ລະບົບ ທັງເປັນການ ປັບປຸງ ສະຫວັດດີການຕ່າງໆໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

ໃນນັ້ນ ການຄຸ້ມຄອງປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂື້ນເລື້້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ນັບ ແຕ່ວັນທີ 1/10/2014 ເປັນຕົ້ນມາ, ຊຶ່ງໄດ້ເພີ່ມການຄຸ້ມຄອງອາຍຸລູກຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ ສູງຂື້ນກ່ວາແຕ່ກ່ອນໄປຈົນຮອດອາຍຸ 23ປີ ໂດຍມີເງື່ອນໄຂ ຄື ລູກທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 18-23ປີ ຍັງເປັນສຶກສາ ແລະ ໂສດ ແມ່ນສາມາດນໍາເອົາໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາມາແຈ້ງປະກັນສັງຄົມ ປີລະຄັ້ງ, ຊຶ່ງຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງປິ່ນປົວສຸຂະພາບໄປຈົນຮອດອາຍຸ 23ປີ ຕາມລະບຽບການ.

ມາຮອດ 5/2017 ລູກຂອງຜູ້ປະກັນຕົນມີອາຍຸລະຫວ່າງ 18-23ປີ ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງປິ່ນປົວສຸຂະພາບໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມ ມີທັງໝົດ 367 ຄົນ; ໃນນັ້ນ ສູນກາງ ລວມມີ 238 ຄົນ, ຍິງ 126 ຄົນ ແລະ ສູນບໍລິການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ (ສກປສ) ທົ່ວປະເທດ ລວມມີ 129 ຄົນ, ຍິງ 63 ຄົນ.

  • ຕາຕະລາງສະແດງ ຜູ້ເກີດສິດປິ່ນປົວສຸຂະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ປະຈຳເດືອນ 6/2017.

ເນື້ອໃນ

ຜູ້ປະກັນຕົນ

ສະມາຊິກຄອບຄົວ

(ຄູ່ສົມຣົດ ແລະ ລູກ)

ຜູ້ທີ່ຖືກຄຸ້ມຄອງ

ຈາກກອງທຶນ

ລັດຖະກອນ

215,221

226,286

441,507

ຂົງເຂດວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູ້ສະໝັກໃຈ

100,389

108,428

208,817

ລວມທັງໝົດ

315,610

334,714

650,324

ໝາຍເຫດ: ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນການເສຍສິດປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ທ່ານຄວນເປັນເຈົ້າການຕິດຕາມສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ຫຼື ໂທສອບຖາມ ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: 021 241 280-81 ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານທົ່ງສ້າງນາງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.