ກວດຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດ

ກວດຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດ

ປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ, ພ້ອມຄອບຄົວ

ຕາມເລກລະຫັດບັດປະກັນສັງຄົມ


ຂໍ້ມູນອັບເດດ ວັນທີ 15/01/2018 ເວລາ 

11:32 ສຳລັບພາກວິສະຫະກິດ

ອາທິດລະຄັ້ງ


ຂໍ້ມູນອັບເດດ ວັນທີ 15/01/2018 ເວລາ 

15:06 ສຳລັບພາກລັດ ອາທິດລະຄັ້ງ


ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ

ເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" FM 103.7 MHz ວັນອັງຄານ, ພະຫັດເວລາ 18:00-18:30 ແລະ FM 105.5 MHz ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ແລະ ຕິດຕາມ ອ່ານຄໍລ້ຳ ປະກັນສັງຄົມ ທາງໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ
ຫຼື
ສອບຖາມ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:
021 225 045
ຂໍຂອບໃຈ!

ການຄຸ້ມຄອງຟອກໝາກໄຂ່ຫຼັງ ໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມ.

alt

ພາຍຫຼັງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 34/ສພຊ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນວັນທີ 1/10/2014 ເປັນຕົ້ນມາ, ວຽກງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແມ່ນໄດ້ ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ ເພີ່ມ ສຳລັບຜູ້ປະກັນຕົນ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວ ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນພະຍາດ ໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຊຸດໂຊມ ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍດ້ວຍການໃຫ້ເລືອດ ເພື່ອຟອກ ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ຊຶ່ງ ປັດຈຸບັນປະກັນສັງຄົມ ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງການປິ່ນປົວກໍລະນີດັ່ງກ່າວສູງສຸດ 5 ຄັ້ງ/ຊີວິດ ໃນມູນຄ່າສູງສຸດ 4,000,000 ກີບ/ຊີວິດ.

ໃນຂັ້ນຕອນການປິ່ນປົວດ້ວຍການຝອກໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແມ່ນຈະໃຫ້ສະມາຊິກ ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍທີ່ເລືອກ ຫຼື ໂຮງໝໍໃດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມ ສະດວກ ດ້ວຍການອອກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເອງກ່ອນ ແລ້ວໃຫ້ນໍາເອົາໃບບິນມາຖອນເງິນຄືນນໍາປະກັນສັງຄົມ ໂດຍປະກັນສັງຄົມຈະຄິດໄລ່ສົ່ງເງິນຄືນ ໃນອັດຕາຕາມໃບບິນ ລວມທັງໝົດການຝອກໄຂ່ຫຼັງ 5 ຄັ້ງ ບໍ່ເກີນມູນຄ່າ 4,000,000 ກີບ/ຊີວິດ (ສະເລ່ຍ 800,000 ກີບ/ຄັ້ງ).

ຕົວຢ່າງ:

ຄັ້ງທີ I: ທ້າວ ກ ຝອກໄຂ່ຫຼັງ ມູນຄ່າ: 1,000,000 ກີບ/ຄັ້ງ, ປະກັນສັງຄົມຄິດໄລ່ຄືນໃຫ້ໃນອັດຕາ 1,000,000 ກີບ/ຄັ້ງ ຕາມໃບບິນ).

ຄັ້ງທີ II: ທ້າວ ກ ຝອກໄຂ່ຫຼັງ ມູນຄ່າ: 1,000,000 ກີບ/ຄັ້ງ, ຈ່າຍຄືນໃຫ້ໃນອັດຕາ 1,000,000 ກີບ/ຄັ້ງ.

ຄັ້ງທີ III: ທ້າວ ກ ຝອກໄຂ່ຫຼັງ ມູນຄ່າ: 1,000,000 ກີບ/ຄັ້ງ, ຈ່າຍຄືນໃຫ້ໃນອັດຕາ 1,000,000 ກີບ/ຄັ້ງ.

ຄັ້ງທີ IV: ທ້າວ ກ ຝອກໄຂ່ຫຼັງ ມູນຄ່າ: 500,000 ກີບ/ຄັ້ງ, ຈ່າຍຄືນໃຫ້ໃນອັດຕາ 500,000 ກີບ/ຄັ້ງ.

ຄັ້ງທີ V: ທ້າວ ກ ຝອກໄຂ່ຫຼັງ ມູນຄ່າ: 1,000,000 ກີບ/ຄັ້ງ, ຈ່າຍຄືນໃຫ້ໃນອັດຕາ 500,000 ກີບ/ຄັ້ງ.

(ລວມທັງໝົດ 5 ຄັ້ງ ຂອງການປິ່ນປົວ, ຕ້ອງບໍ່ເກີນມູນຄ່າ 4,000,000 ກີບ/ຊີວິດ)

ຂັ້ນຕອນການປະກອບເອກະສານ:

  1. ສຳເນົາບັດປະກັນສັງຄົມ;
  2. ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ;
  3. ໃບບິນຄ່າຝອກໝາກໄຂ່ຫຼັງ;
  4. ໃບຄຳຮ້ອງ ຫຼື ໃບສະເໜີ ຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ.

ໝາຍເຫດ: ຖ້າແມ່ນຜູ້ຕາງໜ້າມາຍື່ນເອກະສານແທນ ແມ່ນໃຫ້ຖືບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ເອກະສານທາງການໃດໜຶ່ງທີ່ມີຮູບ ຄັດຕິດພ້ອມ.