ກວດຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດ

ກວດຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດ

ປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ, ພ້ອມຄອບຄົວ

ຕາມເລກລະຫັດບັດປະກັນສັງຄົມ


ຂໍ້ມູນອັບເດດ ວັນທີ 15/01/2018 ເວລາ 

11:32 ສຳລັບພາກວິສະຫະກິດ

ອາທິດລະຄັ້ງ


ຂໍ້ມູນອັບເດດ ວັນທີ 15/01/2018 ເວລາ 

15:06 ສຳລັບພາກລັດ ອາທິດລະຄັ້ງ


ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ

ເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" FM 103.7 MHz ວັນອັງຄານ, ພະຫັດເວລາ 18:00-18:30 ແລະ FM 105.5 MHz ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ແລະ ຕິດຕາມ ອ່ານຄໍລ້ຳ ປະກັນສັງຄົມ ທາງໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ
ຫຼື
ສອບຖາມ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:
021 225 045
ຂໍຂອບໃຈ!

ພັນທະການຫັກເງິນສົມທົບ ຂອງສະມາຊິກປະກັນສັງຄົມ.

alt

ຄຽງຄູ່ກັບການສະໜອງບັນດາປະເພດການອຸດໜູນຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ, ການປະກອບເງິນ ສົມທົບເວົ້າສະເພາະ ກໍ່ຄື ພັນທະການຈ່າຍເງິນເຂົ້າສູ່ປະກັນສັງຄົມ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດເປັນປົກກະຕິຕາມລະບຽບການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ, ທັງ ນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນບັນດາສິດຜົນປະໂຫຍດ ກໍ່ຄື ອຸດໜູນຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ສະມາ ຊິກ ໃນເວລາທີ່ມີການເຈັບເປັນ, ເສຍອົງຄະ, ອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ, ເຖົ້າແກ່, ເສຍຊີວິດ, ວ່າງງານ ແລະອື່ນໆ.

ການສົມທົບເງິນຂອງສະມາຊິກປະກັນສັງຄົມ ມີ 3 ປະເພດ (ກຸ່ມຄົນ) ຄື:

  1. ພາກລັດຖະກອນ:
  • ລັດຖະບານ ສົມທົບ 8,5% ຂອງເງິນເດືອນທັງໝົດ
  • ພະນັກງານລັດຖະກອນ ສົມທົບ 8% ຂອງເງິນເດືອນທັງໝົດ

(ລວມເປັນ 16,5% ຂອງເງິນເດືອນຕົວຈິງ ມາເປັນຕົວຄິດໄລ່).

  1. ພາກຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ:
  • ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ (ນາຍຈ້າງ) ສົມທົບ 6% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນ
  • ຜູ້ອອກແຮງງານ (ລູກຈ້າງ) ສົມທົບ 5,5% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນ

(ລວມເປັນທັງໝົດ 11,5% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນ ອີງຕາມເງິນເດືອນຕົວຈິງ ໃນເພດານສູງສຸດບໍ່ເກີນ 4,500,000 ກີບ ມາເປັນຕົວຄິດໄລ່).

  1. ຜູ້ປະກັນຕົນສະໝັກໃຈ:
  • ສົມທົບໃນອັດຕາ 9% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນ ທີ່ສາມາດເລືອກເພດານຈ່າຍດ້ວຍຕົນເອງ ຈາກເພດານຂັ້ນຕ່ຳ ຫາ ເພດານສູງສຸດ ທີ່ລັດຖະບານກຳນົດ (900,000ກີບ - 4,500,000 ກີບ).

ພາຍຫຼັງການຫັກເງິນສົມທົບ ສະມາຊິກຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງແຕ່ລະປະເພດການອຸດໜູນ ຕາມລະບຽບການ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ຄໍາແນະນຳວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປະກັນສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 2751/ຮສສ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານທົ່ງສ້າງນາງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂທລະສັບ: 021 241 280-1 (ວັນຈັນ-ວັນສຸກ ເວລາລັດຖະການ).