ຊອກຜູ້ເກີດສິດ

ກະລຸນາປ້ອນລະຫັດປະກັນສັງຄົມ
ເພື່ອກວດສອບສິດໃນການປິນປົວຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະໂຮງໝໍທີ່ທ່ານເລືອກໃນການປິ່ນປົວ

ໝາຍເຫດ
: ຂໍ້ມູນພາກລັດ ແລະ ພາກວິສະຫະກິດ ແມ່ນອັບເດດອາທິດຕໍ່ຄັ້ງ
ກະລຸນາກວດເບິ່ງວັນທີລຸ່ມນີ້:


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກລັດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 24/06/2019 ເວລາ 09:30


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກວິສະຫະກິດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 24/06/2019 ເວລາ 11:51

ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ


ເຊີນທ່ານຕິດຕາມລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" ວັນຈັນ-ອາທິດ ເວລາ 15:30-16:00 ຄື້ນ FM 103.7 Mhz ແລະ ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ຄື້ນ FM 105.5 Mhz ຫຼື ຕິດຕາມຄໍລ້ຳຜ່ານໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ ໄດ້ທຸກໆອາທິດສອບຖາມ: 1508 (ໂທບໍ່ເສຍຄ່າໃນໂມງການ)

ພັນທະການຫັກເງິນສົມທົບ ຂອງສະມາຊິກປະກັນສັງຄົມ.

alt

ຄຽງຄູ່ກັບການສະໜອງບັນດາປະເພດການອຸດໜູນຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ, ການປະກອບເງິນ ສົມທົບເວົ້າສະເພາະ ກໍ່ຄື ພັນທະການຈ່າຍເງິນເຂົ້າສູ່ປະກັນສັງຄົມ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດເປັນປົກກະຕິຕາມລະບຽບການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ, ທັງ ນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນບັນດາສິດຜົນປະໂຫຍດ ກໍ່ຄື ອຸດໜູນຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ສະມາ ຊິກ ໃນເວລາທີ່ມີການເຈັບເປັນ, ເສຍອົງຄະ, ອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ, ເຖົ້າແກ່, ເສຍຊີວິດ, ວ່າງງານ ແລະອື່ນໆ.

ການສົມທົບເງິນຂອງສະມາຊິກປະກັນສັງຄົມ ມີ 3 ປະເພດ (ກຸ່ມຄົນ) ຄື:

  1. ພາກລັດຖະກອນ:
  • ລັດຖະບານ ສົມທົບ 8,5% ຂອງເງິນເດືອນທັງໝົດ
  • ພະນັກງານລັດຖະກອນ ສົມທົບ 8% ຂອງເງິນເດືອນທັງໝົດ

(ລວມເປັນ 16,5% ຂອງເງິນເດືອນຕົວຈິງ ມາເປັນຕົວຄິດໄລ່).

  1. ພາກຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ:
  • ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ (ນາຍຈ້າງ) ສົມທົບ 6% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນ
  • ຜູ້ອອກແຮງງານ (ລູກຈ້າງ) ສົມທົບ 5,5% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນ

(ລວມເປັນທັງໝົດ 11,5% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນ ອີງຕາມເງິນເດືອນຕົວຈິງ ໃນເພດານສູງສຸດບໍ່ເກີນ 4,500,000 ກີບ ມາເປັນຕົວຄິດໄລ່).

  1. ຜູ້ປະກັນຕົນສະໝັກໃຈ:
  • ສົມທົບໃນອັດຕາ 9% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນ ທີ່ສາມາດເລືອກເພດານຈ່າຍດ້ວຍຕົນເອງ ຈາກເພດານຂັ້ນຕ່ຳ ຫາ ເພດານສູງສຸດ ທີ່ລັດຖະບານກຳນົດ (900,000ກີບ - 4,500,000 ກີບ).

ພາຍຫຼັງການຫັກເງິນສົມທົບ ສະມາຊິກຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງແຕ່ລະປະເພດການອຸດໜູນ ຕາມລະບຽບການ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ຄໍາແນະນຳວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປະກັນສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 2751/ຮສສ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານທົ່ງສ້າງນາງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂທລະສັບ: 021 241 280-1 (ວັນຈັນ-ວັນສຸກ ເວລາລັດຖະການ).


div#mb_center,div#mb_bottom{ z - index: 9999; } div#mb_overlay{ z - index: 9999; }