ຊອກຜູ້ເກີດສິດ

ກະລຸນາປ້ອນລະຫັດປະກັນສັງຄົມ
ເພື່ອກວດສອບສິດໃນການປິນປົວຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະໂຮງໝໍທີ່ທ່ານເລືອກໃນການປິ່ນປົວ

ໝາຍເຫດ
: ຂໍ້ມູນພາກລັດ ແລະ ພາກວິສະຫະກິດ ແມ່ນອັບເດດອາທິດຕໍ່ຄັ້ງ
ກະລຸນາກວດເບິ່ງວັນທີລຸ່ມນີ້:


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກລັດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 24/06/2019 ເວລາ 09:30


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກວິສະຫະກິດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 24/06/2019 ເວລາ 11:51

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ



ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ


ເຊີນທ່ານຕິດຕາມລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" ວັນຈັນ-ອາທິດ ເວລາ 15:30-16:00 ຄື້ນ FM 103.7 Mhz ແລະ ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ຄື້ນ FM 105.5 Mhz ຫຼື ຕິດຕາມຄໍລ້ຳຜ່ານໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ ໄດ້ທຸກໆອາທິດສອບຖາມ: 1508 (ໂທບໍ່ເສຍຄ່າໃນໂມງການ)

ການປິ່ນປົວພະຍາດມະເຮັງ ດ້ວຍເຄມີບຳບັດ.

alt

ພາຍຫຼັງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 34/ສພຊ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນວັນທີ 1/10/2014 ເປັນ ຕົ້ນມາ, ວຽກງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງເພີ່ມ ສຳລັບຜູ້ປະກັນຕົນ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວ ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນພະຍາດມະເຮັງ ທີ່ມີຄວາມ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍເຄມີບຳບັດ (Chemotherapy)

ເພື່ອສະກັດກັ້ນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຊື້ອພະຍາດມະເຮັງ, ຊຶ່ງປັດຈຸບັນປະກັນສັງຄົມ ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງການປິ່ນປົວກໍລະນີດັ່ງກ່າວສູງສຸດ 6 ຄັ້ງຕໍ່ປີ ໃນມູນຄ່າສູງສຸດ 30ລ້ານກີບຕໍ່ປີ.

ໃນຂັ້ນຕອນການປິ່ນປົວດ້ວຍເຄມີບຳບັດ ແມ່ນຈະໃຫ້ສະມາຊິກ ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍທີ່ເລືອກ ຫຼື ໂຮງໝໍໃດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສະ ດວກ ດ້ວຍການອອກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເອງກ່ອນ ແລ້ວໃຫ້ນໍາເອົາໃບບິນມາຖອນເງິນຄືນນໍາປະກັນສັງຄົມ ໂດຍປະກັນສັງຄົມຈະຄິດໄລ່ສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ ໃນອັດຕາ 50% ຂອງໃບບິນ (ສະເພາະຄ່າເຄມີບຳບັດ) ໃນມູນຄ່າສູງສຸດບໍ່ເກີນ 5 ລ້ານກີບຕໍ່ຄັ້ງ.

ຕົວຢ່າງ:

ທ. ກ ເຮັດເຄມີບຳບັດໃນມູນຄ່າ: 6.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ

= 6.000.000 * 50% = 3.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ. (ສະມາຊິກຈະໄດ້ຮັບຄືນ ໃນອັດຕາ 3.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ)

ທ. ຂ ເຮັດເຄມີບຳບັດໃນມູນຄ່າ: 12.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ

= 12.000.000 * 50% = 5.000.000 ກີບ. (ສະມາຊິກຈະໄດ້ຮັບຄືນ ໃນອັດຕາ 5.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ)

ຂັ້ນຕອນການປະກອບເອກະສານ:

  1. ສຳເນົາບັດປະກັນສັງຄົມ;
  2. ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ;
  3. ໃບບິນຄ່າເຄມີບຳບັດ (Chemotherapy);
  4. ໃບຄຳຮ້ອງ ຫຼື ໃບສະເໜີ ຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ.

ໝາຍເຫດ: ຖ້າແມ່ນຜູ້ຕາງໜ້າມາຍື່ນເອກະສານແທນ ແມ່ນໃຫ້ຖືບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ເອກະສານທາງການໃດໜຶ່ງທີ່ມີຮູບ ຄັດຕິດພ້ອມ.


າຍຫຼັງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 34/ສພຊ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນວັນທີ 1/10/2014 ເປັນຕົ້ນມາ, ວຽກງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງເພີ່ມສຳລັບຜູ້ປະກັນຕົນ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວ ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນພະຍາດມະເຮັງ ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍເຄມີບຳບັດ (Chemotherapy) ເພື່ອສະກັດກັ້ນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຊື້ອພະຍາດມະເຮັງ,
div#mb_center,div#mb_bottom{ z - index: 9999; } div#mb_overlay{ z - index: 9999; }