ກວດຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດ

ກວດຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດ

ປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ, ພ້ອມຄອບຄົວ

ຕາມເລກລະຫັດບັດປະກັນສັງຄົມ


ຂໍ້ມູນອັບເດດ ວັນທີ 15/01/2018 ເວລາ 

11:32 ສຳລັບພາກວິສະຫະກິດ

ອາທິດລະຄັ້ງ


ຂໍ້ມູນອັບເດດ ວັນທີ 15/01/2018 ເວລາ 

15:06 ສຳລັບພາກລັດ ອາທິດລະຄັ້ງ


ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ

ເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" FM 103.7 MHz ວັນອັງຄານ, ພະຫັດເວລາ 18:00-18:30 ແລະ FM 105.5 MHz ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ແລະ ຕິດຕາມ ອ່ານຄໍລ້ຳ ປະກັນສັງຄົມ ທາງໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ
ຫຼື
ສອບຖາມ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:
021 225 045
ຂໍຂອບໃຈ!

ການປິ່ນປົວພະຍາດມະເຮັງ ດ້ວຍເຄມີບຳບັດ.

alt

ພາຍຫຼັງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 34/ສພຊ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນວັນທີ 1/10/2014 ເປັນ ຕົ້ນມາ, ວຽກງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງເພີ່ມ ສຳລັບຜູ້ປະກັນຕົນ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວ ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນພະຍາດມະເຮັງ ທີ່ມີຄວາມ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍເຄມີບຳບັດ (Chemotherapy)

ເພື່ອສະກັດກັ້ນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຊື້ອພະຍາດມະເຮັງ, ຊຶ່ງປັດຈຸບັນປະກັນສັງຄົມ ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງການປິ່ນປົວກໍລະນີດັ່ງກ່າວສູງສຸດ 6 ຄັ້ງຕໍ່ປີ ໃນມູນຄ່າສູງສຸດ 30ລ້ານກີບຕໍ່ປີ.

ໃນຂັ້ນຕອນການປິ່ນປົວດ້ວຍເຄມີບຳບັດ ແມ່ນຈະໃຫ້ສະມາຊິກ ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍທີ່ເລືອກ ຫຼື ໂຮງໝໍໃດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສະ ດວກ ດ້ວຍການອອກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເອງກ່ອນ ແລ້ວໃຫ້ນໍາເອົາໃບບິນມາຖອນເງິນຄືນນໍາປະກັນສັງຄົມ ໂດຍປະກັນສັງຄົມຈະຄິດໄລ່ສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ ໃນອັດຕາ 50% ຂອງໃບບິນ (ສະເພາະຄ່າເຄມີບຳບັດ) ໃນມູນຄ່າສູງສຸດບໍ່ເກີນ 5 ລ້ານກີບຕໍ່ຄັ້ງ.

ຕົວຢ່າງ:

ທ. ກ ເຮັດເຄມີບຳບັດໃນມູນຄ່າ: 6.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ

= 6.000.000 * 50% = 3.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ. (ສະມາຊິກຈະໄດ້ຮັບຄືນ ໃນອັດຕາ 3.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ)

ທ. ຂ ເຮັດເຄມີບຳບັດໃນມູນຄ່າ: 12.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ

= 12.000.000 * 50% = 5.000.000 ກີບ. (ສະມາຊິກຈະໄດ້ຮັບຄືນ ໃນອັດຕາ 5.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ)

ຂັ້ນຕອນການປະກອບເອກະສານ:

  1. ສຳເນົາບັດປະກັນສັງຄົມ;
  2. ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ;
  3. ໃບບິນຄ່າເຄມີບຳບັດ (Chemotherapy);
  4. ໃບຄຳຮ້ອງ ຫຼື ໃບສະເໜີ ຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ.

ໝາຍເຫດ: ຖ້າແມ່ນຜູ້ຕາງໜ້າມາຍື່ນເອກະສານແທນ ແມ່ນໃຫ້ຖືບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ເອກະສານທາງການໃດໜຶ່ງທີ່ມີຮູບ ຄັດຕິດພ້ອມ.


າຍຫຼັງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 34/ສພຊ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນວັນທີ 1/10/2014 ເປັນຕົ້ນມາ, ວຽກງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງເພີ່ມສຳລັບຜູ້ປະກັນຕົນ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວ ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນພະຍາດມະເຮັງ ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍເຄມີບຳບັດ (Chemotherapy) ເພື່ອສະກັດກັ້ນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຊື້ອພະຍາດມະເຮັງ,