ກວດຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດ

ກວດຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດ

ປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ, ພ້ອມຄອບຄົວ

ຕາມເລກລະຫັດບັດປະກັນສັງຄົມ


ຂໍ້ມູນອັບເດດ ວັນທີ 15/01/2018 ເວລາ 

11:32 ສຳລັບພາກວິສະຫະກິດ

ອາທິດລະຄັ້ງ


ຂໍ້ມູນອັບເດດ ວັນທີ 15/01/2018 ເວລາ 

15:06 ສຳລັບພາກລັດ ອາທິດລະຄັ້ງ


ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ

ເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" FM 103.7 MHz ວັນອັງຄານ, ພະຫັດເວລາ 18:00-18:30 ແລະ FM 105.5 MHz ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ແລະ ຕິດຕາມ ອ່ານຄໍລ້ຳ ປະກັນສັງຄົມ ທາງໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ
ຫຼື
ສອບຖາມ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:
021 225 045
ຂໍຂອບໃຈ!

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຊາສຳພັນ ປະຈຳສົກປີ 2015-2016.

alt
ວຽກງານປະຊາສຳພັນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນພາລະບົດຂອງພະແນກປະຊາສຳພັນ ຂອງ ຫ້ອງການ ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ມີໜ້າທີ່ໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງເຄື່ອງມືປະຊາສຳພັນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບການ ເຊັ່ນ ກົດໝາຍ, ຄຳແນະນຳ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ແຈ້ງການ, ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະ ກໍ່ຄື ຜູ້ປະກັນຕົນ ໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ, ຜູ້ອອກແຮງງານ, ຜູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຜູ້ສະໝັກໃຈ.

ນອກນັ້ນ ພະແນກດັ່ງກ່າວຍັງເຮັດໜ້າທີ່ເຜີຍແຜ່, ປະຊາສຳພັນ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ, ການ ຂື້ນທະບຽນ, ການເລືອກໂຮງໝໍເພື່ອໃຊ້ບໍລິການ ແລະອື່ນໆ.

ໃນໄລຍະສົກປີ 2015-2016 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ກໍ່ຄື ພະແນກປະຊາສຳພັນ (ສູນກາງ) ແລະ ສູນບໍລິ ການທົ່ວປະເທດ ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃນການລົງເຜີຍແຜ່ບັນດາລະບຽບການ ແລະ ສິດຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ເປັນຈຳນວນ 543 ຄັ້ງ, ໃນນີ້ ສູນກາງກວມເອົາ 187ຄັ້ງ ແລະ ສູນບໍລິການທົ່ວປະເທດ 356 ຄັ້ງ (ມີຜູ້ອອກແຮງງານທັງໝົດ 17.949 ຄົນ) ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 78% ຂອງແຜນການປີ.

ພາຍຫຼັງການລົງປະຊາສຳພັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າບັນຫາທີ່ສະມາຊິກ ກໍ່ຄື ສັງຄົມ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈອັນດັບ 1 ແມ່ນຍັງ ຄົງເປັນວຽກງານການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ, ຊຶ່ງທີມງານປະຊາສຳພັນ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊີ້ແຈງອະທິບາຍ ແລະ ຮັບຂໍ້ສະເໜີຂອງສະມາຊິກທັງໝົດ ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ພິຈາລະນາ ແລະ ປັບປຸງບັນດາຂໍ້ກຳນົດໃນກົດໝາຍ ໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມຕາມແຕ່ ລະໄລຍະ.