ກວດຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດ

ກວດຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດ

ປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ, ພ້ອມຄອບຄົວ

ຕາມເລກລະຫັດບັດປະກັນສັງຄົມ


ຂໍ້ມູນອັບເດດ ວັນທີ 15/01/2018 ເວລາ 

11:32 ສຳລັບພາກວິສະຫະກິດ

ອາທິດລະຄັ້ງ


ຂໍ້ມູນອັບເດດ ວັນທີ 15/01/2018 ເວລາ 

15:06 ສຳລັບພາກລັດ ອາທິດລະຄັ້ງ


ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ

ເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" FM 103.7 MHz ວັນອັງຄານ, ພະຫັດເວລາ 18:00-18:30 ແລະ FM 105.5 MHz ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ແລະ ຕິດຕາມ ອ່ານຄໍລ້ຳ ປະກັນສັງຄົມ ທາງໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ
ຫຼື
ສອບຖາມ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:
021 225 045
ຂໍຂອບໃຈ!

ການຄຸ້ມຄອງອຸດໜູນປ່ວຍການ ຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ ພາກວິສາຫະກິດ.

alt

ເພື່ອຮັບປະກັນໃນເວລາທີ່ມີການເຈັບເປັນຂອງສະມາຊິກ ນອກຈາກການສະໜອງການບໍລິ ການປິ່ນປົວສຸຂະພາບໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກັນຕົນ, ຄູ່ສົມລົດ ແລະ ລູກທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳ ກ່ວາ 18ປີ ຫຼື 18-23ປີ ຕາມເງື່ອນໄຂແລ້ວ,ໃນໄລຍະພັກຟື້ນຟູສຸຂະພາບ, ປະກັນສັງຄົມ ຍັງມີເງິນທົດແທນການຂາດລາຍໄດ້ໃນເວລາພັກວຽກໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກັນຕົນນຳອີກ ເອີ້ນວ່າ “ເງິນອຸດໜູນປ່ວຍການ” ຊຶ່ງມີໄລຍະເວລາໃນການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ສູງສຸດ 1ປີ ຕາມເງື່ອນໄຂ.

ເງິນອຸດໜູນປ່ວຍການ ຈະສະໜອງໃຫ້ຜູ້ປະກັນຕົນຕາມຈຳນວນມື້ສັ່ງພັກຕົວຈິງທີ່ແພດໄດ້ລະບຸໄວ້. ໃນກໍລະນີຜູ້ປະກັນຕົນມີອາການເຈັບຕໍ່ເນື່ອງ ປະກັນສັງຄົມຈະຄຸ້ມຄອງຈ່າຍເງິນອຸດໜູນດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະສູງສຸດບໍ່ເກີນ 1ປີ ຊຶ່ງໃນນັ້ນການຄິດໄລ່ຈະແບ່ງອອກເປັນ 2 ໄລຍະ ຄື: ໄລຍະ 6 ເດືອນທຳອິດ ຈະຈ່າຍໃນອັດຕາ 70% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະເລ່ຍ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍ, ຖ້າຫາກສຸກຂະພາບຍັງບໍ່ດີຂື້ນໂດຍມີການຢັ້ງຢືນ ຂອງແພດ ປະກັນສັງຄົມຈະສືບຕໍ່ຈ່າຍໃນໄລຍະ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍ ໃນອັດຕາ 60% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນ. ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ເງິນອຸດໜູນດັ່ງກ່າວຄົບ 1 ປີແລ້ວ ສຸກຂະພາບຂອງຜູ້ກ່ຽວຍັງບໍ່ດີຂື້ນ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການປະເມີນສຸຂະພາບຄືນ ເພື່ອພິຈາລະນາໃຫ້ໄປຮັບເງິນ ອຸດໜູນເສຍອົງຄະຕາມລະບຽບການຕື່ມອີກ.


ຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນປ່ວຍການ:

  • ທ້າວ ກ ມີເງິນເດືອນປະກັນຕົນ: 1,000,000 ກີບ

= 1,000,000 * 70% = 700,000 ກີບ/ເດືອນ.

  • ທ້າວ ຂ ມີເງິນເດືອນປະກັນຕົນ: 3,000,000 ກີບ.

= 3,000,000 * 70% = 2,100,000 ກີບ/ເດືອນ.

  • ທ້າວ ຄ ມີເງິນເດືອນປະກນຕົນ: 4,500,000 ກີບ.

= 4,500,000 * 70% = 3,150,000 ກີບ/ເດືອນ.

ເອກະສານປະກອບມີ:

  1. ແບບຟອມຮ້ອງຂໍເງິນອຸດໜູນປ່ວຍການ (ປະກັນສັງຄົມອອກໃຫ້);
  2. ໃບຢັ້ງຢືນການພັກວຽກຂອງແພດ (ມີລະບຸຈຳນວນມື້ພັກຕົວຈິງ);
  3. ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ;
  4. ສຳເນົາບັດປະກັນສັງຄົມໃຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ.

ໝາຍເຫດ: ໄລຍະເວລາການຍື່ນຮ້ອງຂໍເງິນອຸດໜູນ ບໍ່ເກີນ 60 ວັນ ນັບແຕ່ມື້ທີ່ຖືກລະບຸໃນໃບອອກໂຮງໝໍ.