ຊອກຜູ້ເກີດສິດ

ກະລຸນາປ້ອນລະຫັດປະກັນສັງຄົມ
ເພື່ອກວດສອບສິດໃນການປິນປົວຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະໂຮງໝໍທີ່ທ່ານເລືອກໃນການປິ່ນປົວ

ໝາຍເຫດ
: ຂໍ້ມູນພາກລັດ ແລະ ພາກວິສະຫະກິດ ແມ່ນອັບເດດອາທິດຕໍ່ຄັ້ງ
ກະລຸນາກວດເບິ່ງວັນທີລຸ່ມນີ້:


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກລັດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 19/10/2020 ເວລາ 09:45


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກວິສະຫະກິດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 19/10/2020 ເວລາ 12:20

ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ


ເຊີນທ່ານຕິດຕາມລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" ວັນຈັນ-ອາທິດ ເວລາ 15:30-16:00 ຄື້ນ FM 103.7 MHz ແລະ ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ຄື້ນ FM 105.5 MHz ຫຼື ຕິດຕາມຄໍລ້ຳຜ່ານໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ ໄດ້ທຸກໆອາທິດສອບຖາມ: 1508 (ໃນໂມງການ)

ແຜ່ນພັບ

ພາກລັດຖະກອນ
ແຜ່ນພັບພາກວິສາຫະກິດ
ແຜ່ນພັບພາກສະໝັກໃຈ

ດາວໂຫຼດແບບຟອມຕ່າງໆ

ອຸດໜູນວ່າງງານສະເພາະ (ໂຄວິດ-19)

ແບບຟອມໃບຢັ້ງຢືນ

ແບບຟອມສຳລັບລັດຖະກອນ
1ອປຊ 01ແບບຟອມຂຶ້ນທະບຽນ
2ອປຊ 02ແບບຟອມຂຶ້ນທະບຽນບຳນານ+ເສຍອົງຄະ (ຕາມດໍາລັດ 272)
3ອປຊ 03ແບບແຈ້ງປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນ
4ແບບຟອມເງິນບຳເນັດອອກລູກ (ສູນກາງ)
5ແບບຟອມເງິນບໍາເນັດອອກລູກ (ສກປສ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ)
ແບບ​ຟອມທະບຽນ (ສຳລັບຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ)

ຟາຍPDF
1 ອປຊ 1-01 ແບບ​ຂຶ້ນ​ທະບຽນ​ຜູ້​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ


ລາວ
2 ອປຊ 1-02 ແບບ​ຂຶ້ນ​ທະບຽນ​ຜູ້​ອອກແຮງ​ງານ (ສຳລັບ​ສະມາຊິກ​ໃໝ່)
ລາວ
3
ອປຊ 1-02.01
ແບບຂື້ນທະບຽນຜູ້ດູແລ


ລາວ
4ອປຊ 1-04 ແບບ​ແຈ້ງ​ຜູ້​ປະກັນ​ຕົນ​ (​ຜູ້​ເຄີຍ​ມີບັດ ຫຼື ຂຶ້ນ​ທະບຽນ​​ແລ້ວ)
ລາວ
5ອປຊ 1-05 ແບບ​ແຈ້ງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ຜູ້​ປະກັນ​ຕົນ

ລາວ
6ອປຊ 1-06 ແບບ​ແຈ້ງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂໍ້​ມູນ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ/ສາຂາ

ລາວ
7ອປຊ 1-07 ແບບ​ແຈ້ງ​ຜູ້​ປະກັນ​ຕົນ​ອອກ​ຈາກ​ວຽກ

ລາວ
8ອປຊ 2-01 ແບບ​​ສະ​ແດງ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ສົມທົບ (​ແບບ​ລວມ)
ລາວ
ແບບ​ຟອມ​ອຸດ​ໜູນ (ສຳລັບຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ)

1 ອປຊ 3-01 ແບບ​​ຂໍຮັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ປ່ວຍການ
ລາວ
2 ອປຊ 3-02 ແບບ​ຂໍຮັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ອອກລູກ
ລາວ
3 ອປຊ 3-03 ແບບ​​ຂໍຮັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ເສຍ​ຊີວິດ
ລາວ
4 ອປຊ 3-04 ແບບ​ຂໍ​ຮັບເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​​ເສຍ​ກຳລັງ​ແຮງ​ງານ
ລາວ
5 ອປຊ 3-05 ແບບ​ຂໍ​ຮັບເງິນ​ບຳນານ
ລາວ
6 ອປຊ 3-06 ແບບ​ຂໍ​ຮັບເງິນ​ອຸດສະມາຊິກຄອບຄົວ​
ລາວ
7 ອປຊ 3-07 ແບບ​​ຂໍ​ຮັບເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ເສຍ​ກໍາລັງແຮງງານ
ລາວ
8 ອປຊ 3-08 ແບບ​ຂໍຮັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນເທື່ອດຽວ
ລາວ
9ອປຊ 3-09ແບບ​ຂໍຮັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນຜູ້ດູແລ
ລາວ
10ອປຊ 3-10ແບບ​ຂໍຮັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນວ່າງງານ
ລາວ
ແບບຟອມສະໝັກໃຈ
  1. ແບບຟອມສະໝັກໃຈ (ສູນກາງ)
  2. ແບບຟອມສະໝັກໃຈ (ສກປສ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ)div#mb_center,div#mb_bottom{ z - index: 9999; } div#mb_overlay{ z - index: 9999; }