ກວດຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດ

ກວດຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດ

ປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ, ພ້ອມຄອບຄົວ

ຕາມເລກລະຫັດບັດປະກັນສັງຄົມ


ຂໍ້ມູນອັບເດດ ວັນທີ 15/01/2018 ເວລາ 

11:32 ສຳລັບພາກວິສະຫະກິດ

ອາທິດລະຄັ້ງ


ຂໍ້ມູນອັບເດດ ວັນທີ 15/01/2018 ເວລາ 

15:06 ສຳລັບພາກລັດ ອາທິດລະຄັ້ງ


ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ

ເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" FM 103.7 MHz ວັນອັງຄານ, ພະຫັດເວລາ 18:00-18:30 ແລະ FM 105.5 MHz ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ແລະ ຕິດຕາມ ອ່ານຄໍລ້ຳ ປະກັນສັງຄົມ ທາງໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ
ຫຼື
ສອບຖາມ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:
021 225 045
ຂໍຂອບໃຈ!

ການປັບເພດານເງິນເດືອນປະກັນຕົນສູງສຸດ ແມ່ນຕິດພັນກັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ສະມາຊິກປະກັນສັງຄົມຈະໄດ້ຮັບ.

alt
  • ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017 ເປັນຕົ້ນໄປການຄິດໄລ່ເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນ ປະກັນສັງຄົມ ຂອງສະມາຊິກໃນຂົງເຂດວິສາຫະກິດ ແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມການ ກໍານົດເພດານເງິນເດືອນປະກັນຕົນສູງສຸດ 4,500,000 ກີບ;
  • ເພດານເງິນສົມທົບກໍານົດຂຶ້ນ ເພື່ອຜູ້ມີລາຍຮັບສູງໃຫ້ສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ ເນື່ອງຈາກວ່າລະບົບປະ ກັນສັງຄົມແມ່ນລະບົບການປົກປ້ອງຂັ້ນພື້ນຖານ;
  • ການປັບເພດານເງິນເດືອນປະກັນຕົນ ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສະໜອງບັນດາອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມແກ່ສະມາຊິກ ໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເສດຖະກິດແຕ່ລະໄລຍະ;
  • ເງິນເດືອນປະກັນຕົນ ແມ່ນຄ່າແຮງງານເປັນລາຍເດືອນຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ເອົາມາຄິດໄລ່ເປັນເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະເດືອນ;
  • ການຮັບເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆຈາກກອງທຶນປະກັນສັງຄົມຈະໄດ້ໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍແມ່ນຂຶ້ນກັບເງິນເດືອນປະກັນຂອງສະມາຊິກ;
  • ຜູ້ທີ່ມີເງິນເດືອນຕໍ່າກວ່າເພດານເງິນສົມທົບ ແມ່ນເອົາເງິນເດືອນຕົວຈິງທີ່ໄດ້ຮັບມາຄິດໄລ່ເປັນເງິນສົມທົບ, ຜູ້ທີ່ມີເງິນເດືອນສູງກວ່າ ເພດານແມ່ນໃຫ້ຖືເອົາເພດານເປັນບ່ອນອີງ ໃນການຄິດໄລ່ຈ່າຍເງິນສົມທົບ.


ຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່ເງິນສົມທົບ:

  1. ເງິນເດືອນ 1,000,000 ກີບ (1,000,000 * 5.5% = 55,000 ກີບ ໝາຍຄວາມວ່າ 55,000 ກີບ ແມ່ນເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນ ປະກັນສັງຄົມເປັນລາຍເດືອນ).
  2. ຖ້າເງິນເດືອນເກີນ 4,500,000 ກີບ (4,500,000 * 5,5 % = 247,500 ກີບ ແມ່ນເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມເປັນ ລາຍເດືອນ).