ຊອກຜູ້ເກີດສິດ

ກະລຸນາປ້ອນລະຫັດປະກັນສັງຄົມ
ເພື່ອກວດສອບສິດໃນການປິນປົວຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະໂຮງໝໍທີ່ທ່ານເລືອກໃນການປິ່ນປົວ

ໝາຍເຫດ
: ຂໍ້ມູນພາກລັດ ແລະ ພາກວິສະຫະກິດ ແມ່ນອັບເດດອາທິດຕໍ່ຄັ້ງ
ກະລຸນາກວດເບິ່ງວັນທີລຸ່ມນີ້:


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກລັດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 20/05/2019 ເວລາ 11:50


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກວິສະຫະກິດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 20/05/2019 ເວລາ 10:40

ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ


ເຊີນທ່ານຕິດຕາມລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" ວັນຈັນ-ອາທິດ ເວລາ 15:30-16:00 ຄື້ນ FM 103.7 Mhz ແລະ ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ຄື້ນ FM 105.5 Mhz ຫຼື ຕິດຕາມຄໍລ້ຳຜ່ານໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ ໄດ້ທຸກໆອາທິດສອບຖາມ: 1508 (ໂທບໍ່ເສຍຄ່າໃນໂມງການ)

ການຄຸ້ມຄອງ ອຸດໜູນອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ ໃນຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ຫຼື ບໍລິສັດ!


ຄຽງຄູ່ກັບການປົກປັກຮັກສາ ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ, ວຽກງານປະກັນສັງ ຄົມ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ ເວົ້າລວມ ເວົ້າສະ ເພາະ ກໍ່ຄື ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ ຊຶ່ງໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍ່ຄື ການອຸດໜູນ ອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ ສຳລັບຜູ້ປະກັນຕົນເພດຍິງ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບແຕ່ວັນທີ 01 ຕຸລາ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 34/ສພຊ.

I. ເງື່ອນໄຂການອຸດໜູນອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ:

 • ຖອກເງິນສົມທົບ 1 ເດືອນຂື້ນໄປ ສາມາດຝາກທ້ອງ ຫຼື ອອກລູກ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.
 1. ຖອກເງິນສົມທົບແຕ່ 6 ເດືອນຂື້ນໄປ;
 2. ອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ ຫຼັງຈາກຖືພາ 3 ເດືອນຂື້ນໄປ ຫຼື ລູກຕາຍໃນທ້ອງ ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນດ້ານການແພດຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

II. ອຸດໜູນອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ (ກໍລະນີ ອອກລູກ):

 1. ເງິນບຳເນັດອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ 60% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະເລ່ຍ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍ ຕໍ່ລູກ 1 ຄົນ (ກໍລະນີລູກແຝດ ຄູນຕາມ ຈຳນວນລູກຕົວຈິງ) ຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ປະກັນຕົນເພດຍິງ ຫຼື ເມຍຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ປະກອບອາຊີບໃດໜຶ່ງ.
 2. ເງິນອຸດໜູນອອກລູກ 80% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະເລ່ຍ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍ ໃນໄລຍະບໍ່ເກີນ 105ວັນ ຫຼື 3,5 ເດືອນ, ກໍລະນີເກີດລູກແຟດ ໄລຍະບໍ່ເກີນ 120ວັນ ຫຼື 4ເດືອນ.

III. ອຸດໜູນອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ (ກໍລະນີ ຫຼຸລູກ):

 1. ອາຍຸການຖືພາ 3 ເດືອນຂື້ນໄປ ຖ້າມີການຫຼຸລູກ (ລູກຕາຍໃນທ້ອງ) ຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ 80% ຂອງເງິນເດືອນ ປະກັນຕົນສະເລ່ຍ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍ ຕາມຈຳນວນມື້ສັ່ງພັກຕົວຈິງຂອງແພດ ໃນໄລຍະສູງສຸດບໍ່ເກີນ 3,5ເດືອນ.

ໝາຍເຫດ: ຜູ້ປະກັນຕົນເພດຍິງ ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ ຄົບກຳນົດແລ້ວ ຫາກສຸຂະພາບຍັງອ່ອນເພຍຢູ່ ສາມາດເຂົ້າຮັບ ການປິ່ນປົວ ແລະ ປະເມີນສຸຂະພາບຄືນ ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນທາງການແພດ ເພື່ອຮັບອຸດໜູນປ່ວຍການ ຫຼື ເສຍອົງຄະ.

ເອກະສານປະກອບ.

 • ສຳລັບພະນັກງານວິສາຫະກິດ ຫຼື ບໍລິສັດ:
 1. ໃບຢັ້ງຢືນການອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ ຈາກໂຮງໝໍ ຫຼື ຈາກອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ບ່ອນທີ່ເດັກເກີດ;
 2. ສຳເນົາບັດປະກັນສັງຄົມ;
 3. ຖ້າແມ່ນເມຍຂອງຜູ້ປະກັນຕົນໃຫ້ສຳເນົາເອກະສານໃດໜຶ່ງຄັດຕິດເປັນຕົ້ນ: ສຳມະໂນຄົວ, ທະບຽນສົມລົດ, ບົດບັນທຶກການສູ່ຂໍ ຫຼື ໜັງສືທາງການອື່ນໆ;
 4. ຖ້າ​ໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າ ຍື່ນແບບຂໍຮັບເງິນອຸດໜູນແທນນັ້ນຕ້ອງອັດສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ເອກະສານ ທາງ​ການ​ໃດ​ໜຶ່ງ.
 • ສຳລັບພະນັກງານລັດຖະກອນ (ຮ້ອງຂໍເງິນບຳເນັດອອກລູກ):
 1. ໃບຢັ້ງຢືນການເກີດ;
 2. ໃບອອກໂຮງໝໍ;
 3. ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ;
 4. ສຳເນົາເອຕ້າເງິນເດືອນ ຫຼື ຕາຕະລາງຄິດໄລ່ເງິນເດືອນລັດຖະກອນ.
div#mb_center,div#mb_bottom{ z - index: 9999; } div#mb_overlay{ z - index: 9999; }