ກວດຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດ

ກວດຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດ

ປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ, ພ້ອມຄອບຄົວ

ຕາມເລກລະຫັດບັດປະກັນສັງຄົມ


ຂໍ້ມູນອັບເດດ ວັນທີ 15/01/2018 ເວລາ 

11:32 ສຳລັບພາກວິສະຫະກິດ

ອາທິດລະຄັ້ງ


ຂໍ້ມູນອັບເດດ ວັນທີ 15/01/2018 ເວລາ 

15:06 ສຳລັບພາກລັດ ອາທິດລະຄັ້ງ


ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ

ເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" FM 103.7 MHz ວັນອັງຄານ, ພະຫັດເວລາ 18:00-18:30 ແລະ FM 105.5 MHz ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ແລະ ຕິດຕາມ ອ່ານຄໍລ້ຳ ປະກັນສັງຄົມ ທາງໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ
ຫຼື
ສອບຖາມ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:
021 225 045
ຂໍຂອບໃຈ!

ຂັ້ນຕອນ ການຂໍຮັບເງິນອຸດໜູນວ່າງງານ.

alt
ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຢູ່ດີກິນດີ ແລະ ທັງເປັນການຮອງຮັບບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນອາ ນາຄົດ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ກໍ່ຄື ບັນຫາການວ່າງງານ ໃນຂົງເຂດຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ເຊັ່ນ: ວິສາຫະກິດ, ບໍລິສັດ, ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ, ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ. ສະນັ້ນ ມາຮອດວັນທີ 01/01/2015 ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (ຫກປຊ) ຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ອຸດໜູນວ່າງງານ ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນ ສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 34/ສພຊ ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ.
 • ເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ຮັບການເງິນອຸດໜູນວ່າງງານ:
 1. ໄດ້ຖອກເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ 12 ເດືອນຂື້ນໄປ (ເລີ່ມຈາກອັດຕາເງິນສົມທົບໃໝ່ 11,5% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນ ນັບແຕ່ວັນທີ 01/01/2015);
 2. ວ່າງງານຍ້ອນການລົ້ມລະລາຍຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຫຼື ການລະດົມໃຫ້ອອກຈາກວຽກ;
 3. ວ່າງງານຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການຫຼຸດຈຳນວນແຮງງານ ເນື່ອງຈາກວິກິດດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ;
 4. ວ່າງງານແຕ່ 30 ວັນຂື້ນໄປ ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ;
 5. ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ສາມາດກັບເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານ;
 6. ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການອຸດໜູນວ່າງງານມາກ່ອນ ຕ້ອງສະສົມເງິນສົມທົບສຳລັບການອຸດໜູນວ່າງງານຕື່ມອີກ 12 ເດືອນຂື້ນໄປ ຈຶ່ງສາມາດໄດ້ຮັບອຸດໜູນວ່າງງານຄັ້ງໃໝ່.
 • ເງື່ອນໄຂທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການເງິນອຸດໜູນວ່າງງານ:
 1. ເຮັດວຽກຕາມລະດູການ ຫຼື ເຮັດວຽກຕາມຜະລິດຕະພັນ;
 2. ລະເມີດສັນຍາແຮງງານ ຫຼ ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ;
 3. ສະໝັກໃຈລາອອກຈາກວຽກດ້ວຍເຫດຜົນຕ່າງໆ;
 4. ເສຍກຳລັງແຮງງານ ຫຼື ເສຍອົງຄະ;
 5. ໄລຍະພັກແລ້ງຂອງຄູ ໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ;
 6. ຜູ້ກຳລັງຮັບເງິນອຸດໜູນວ່າງງານ ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃໝ່ ຈະຖືກຕັດເງິນອຸດໜູນຫວ່າງງານທີ່ຍັງເຫຼືອ.

ຂັ້ນຕອນການປະກອບເອກະສານ:

 1. ສຳເນົາບັດປະກັນສັງຄົມ ຂອງ ຜູ້ປະກັນຕົນ;
 2. ໃບບົດປ່ອຍອອກວຽກ ທີ່ມີການຢັ້ງຢືນລົ້ມລະລາຍຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຫຼື ການລະດົມໃຫ້ອອກຈາກວຽກ;

ໝາຍເຫດ: ຜູ້ວ່າງງານ ຕ້ອງມາຍື່ນເອກະສານດ້ວຍຕົນເອງ.

ທ່ານສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ເພີ່ມຕື່ມ: ທີ່ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານທົ່ງສ້າງນາງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂທລະສັບ: 021 241 280-81, ແຟັກ: 021 241 279.