ຊອກຜູ້ເກີດສິດ

ກະລຸນາປ້ອນລະຫັດປະກັນສັງຄົມ
ເພື່ອກວດສອບສິດໃນການປິນປົວຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະໂຮງໝໍທີ່ທ່ານເລືອກໃນການປິ່ນປົວ

ໝາຍເຫດ
: ຂໍ້ມູນພາກລັດ ແລະ ພາກວິສະຫະກິດ ແມ່ນອັບເດດອາທິດຕໍ່ຄັ້ງ
ກະລຸນາກວດເບິ່ງວັນທີລຸ່ມນີ້:


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກລັດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 24/06/2019 ເວລາ 09:30


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກວິສະຫະກິດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 24/06/2019 ເວລາ 11:51

ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ


ເຊີນທ່ານຕິດຕາມລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" ວັນຈັນ-ອາທິດ ເວລາ 15:30-16:00 ຄື້ນ FM 103.7 Mhz ແລະ ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ຄື້ນ FM 105.5 Mhz ຫຼື ຕິດຕາມຄໍລ້ຳຜ່ານໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ ໄດ້ທຸກໆອາທິດສອບຖາມ: 1508 (ໂທບໍ່ເສຍຄ່າໃນໂມງການ)

ຂັ້ນຕອນ ການປ່ຽນໂຮງໝໍ ເພື່ອໃຊ້ບໍລິການປິ່ນປົວສຸຂະພາບປະຈຳປີ 2017.

alt
ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກປະກັນສັງຄົມ ຂອງ ຫກປຊ (ອາດີດ ອປລ ແລະ ອປສ) ໃນການໃຊ້ບໍລິການປິ່ນປົວສຸຂະພາບຕາມແຕ່ລະໄລຍະ, ຫ້ອງການ ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 1073/ຫກປຊ ເລື່ອງ ການປ່ຽນໂຮງໝໍ ເພື່ອໃຊ້ບໍລິການປິ່ນປົວສຸຂະພາບປະຈຳປີ 2017, ຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມເປີດຮັບ ແບບຟອມນັບແຕ່ວັນທີ 14 ກັນຍາ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ຈົນໄປເຖິງມື້ປິດຮັບແບບຟອມ ໃນວັນທີ 30 ພະຈິກ 2016 ນີ້.
  • ຂັ້ນຕອນການປະກອບແບບຟອມ:
  1. ສຳລັບພາກລັດຖະກອນ: ເຂົ້າດາວໂຫຼດແບບຟອມ “ໃບຄຳຮ້ອງຂໍປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນ” ຈາກນັ້ນໃຫ້ຂຽນລາຍລະອຽດໃສ່ໃນຫົວຂໍ້: 3. ກໍລະນີຂໍປ່ຽນໂຮງໝໍ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແບບຟອມ, ພ້ອມທັງ ເຊັນຜູ້ຮ້ອງຂໍ ແລະ ເຊັນກົມກອງທີ່ຜູ້ກ່ຽວສັງກັດ ພ້ອມກາປະທັບ ແລະ ເອກະສານຄັດຕິດທີ່ຈຳເປັນ ເຊັ່ນ: ສໍາເນົາບັດປະກັນສັງຄົມ ແລະ ສໍາເນົາບັດປະຈໍາໂຕ (ກໍລະນີເປັນໂສດ) ຫຼື ສຳເນົາປື້ມສຳມະໂນຄົວ (ກໍລະນີແຕ່ງງານແລ້ວ). ພາຍຫຼັງປະກອບເອກະສານສຳເລັດແລ້ວ ໃຫ້ນຳສົ່ງມາທີ່ ພະແນກທະບຽນ ຊັ້ນ 3 ຂອງ ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.
  2. ສຳລັບພາກວິສາຫະກິດ ຫຼື ບໍລິສັດ: ເຂົ້າດາວໂຫຼດແບບຟອມ “ປ່ຽນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ 1-05”, ຈາກນັ້ນໃຫ້ຂຽນລາຍລະອຽດ ເຊັ່ນ: ຊື່ແລະນາມສະກຸນ, ເລກລະຫັດບັດປະກັນສັງຄົມ ແລະ ເພີ່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນຫົວຂໍ້ທີ 8. ຕ້ອງການປ່ຽນໂຮງໝໍໃໝ່, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເຊັນຜູ້ຮ້ອງຂໍ ພ້ອມເບີໂທ ແລະ ເອກະສານຄັດຕິດທີ່ຈຳເປັນ ເຊັ່ນ: ສໍາເນົາບັດປະກັນສັງຄົມ ແລະ ສໍາເນົາບັດປະຈໍາໂຕ (ກໍລະນີເປັນໂສດ) ຫຼື ສຳເນົາປື້ມສຳມະໂນຄົວ (ກໍລະນີແຕ່ງງານແລ້ວ). ພາຍຫຼັງປະກອບເອກະສານສຳເລັດແລ້ວ ໃຫ້ນຳສົ່ງມາທີ່ ພະແນກທະບຽນ ຊັ້ນ 3 ຂອງ ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.


ຄຳແນະນຳ:

1. ທ່ານສາມາດເຮັດເປັນລາຍບຸກຄົນ ຫຼື ເຮັດເປັນບັນຊີລາຍຊື່ຫຼາຍຄົນພ້ອມກັນ ໂດຍລະບຸຊື່ໂຮງໝໍທີ່ເຄີຍເລືອກຜ່ານມາ ແລະ ຊື່ໂຮງໝໍທີ່ ເລືອກໃໝ່.

2. ພາຍຫຼັງຍື່ນເອກກະສານສຳເລັດ ທ່ານຈະສາມາດໃຊ້ບໍລິການປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍແຫ່ງໃໝ່ ໃນວັນທີ 01 ມັງກອນ 2017 ເປັນຕົ້ນໄປ, ແຕ່ຖ້າມີ ການເຈັບເປັນກ່ອນ ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ບໍລິການປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍແຫ່ງເດີມທີ່ເຄີຍເລືອກຜ່ານມາ.

3. ທ່ານມາສາມາດພົວພັນເອົາແບບຟອມປ່ຽນໂຮງໝໍ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ໄດ້ທີ່ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ບ້ານທົ່າງສ້າງນາງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼື ເຂົ້າດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ໌: WWW.NSSF.GOV.LA ໂທ: 021 241 280-81 ໃນວັນ ແລະ ເວລາລັດຖະການ.

div#mb_center,div#mb_bottom{ z - index: 9999; } div#mb_overlay{ z - index: 9999; }