ຊອກຜູ້ເກີດສິດ

ກະລຸນາປ້ອນລະຫັດປະກັນສັງຄົມ
ເພື່ອກວດສອບສິດໃນການປິນປົວຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະໂຮງໝໍທີ່ທ່ານເລືອກໃນການປິ່ນປົວ

ໝາຍເຫດ
: ຂໍ້ມູນພາກລັດ ແລະ ພາກວິສະຫະກິດ ແມ່ນອັບເດດອາທິດຕໍ່ຄັ້ງ
ກະລຸນາກວດເບິ່ງວັນທີລຸ່ມນີ້:


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກລັດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 15/10/2018 ເວລາ 15:00


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກວິສະຫະກິດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 15/10/2018 ເວລາ 15:00

ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ

ເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" FM 103.7 MHz ວັນອັງຄານ, ພະຫັດເວລາ 18:00-18:30 ແລະ FM 105.5 MHz ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ແລະ ຕິດຕາມ ອ່ານຄໍລ້ຳ ປະກັນສັງຄົມ ທາງໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ ຫຼື
ສອບຖາມ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:
021 225 045ຂໍຂອບໃຈ!

ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຈ່າຍເງິນອຸດໜູນໃຫ້ຜູ້ປະກັນຕົນໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ 2015-2016.

altໃນການຄຸ້ມຄອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ, ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງ ຊາດ ໄດ້ມີລະບົບການຈ່າຍເງິນອຸດໜູນໃຫ້ຜູ້ປະກັນຕົນ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື: ອຸດໜູນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ອຸດໜູນໄລຍະຍາວ, ຊຶ່ງໃນນັ້ນອຸດໜູນໄລຍະສັ້ນປະກອບມີ: ອຸດໜູນປ່ວຍການ, ອຸດໜູນອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ, ເສຍກຳລັງແຮງງານຊົ່ວຄາວ ແລະ ອຸດໜູນເສຍຊີວິດ ໃນອັດຕາສ່ວນ 2,5% ຂອງການສົມທົບພາກລັດ ໃນຈໍານວນທັງໝົດ 16,5% (ລັດຖະກອນສົມທົບ 8%, ລັດຖະບານສົມທົບ 8,5%), ໃນອັດຕາສ່ວນ 2,5% ຂອງການສົມທົບໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຫຼື ບໍລິສັດ ໃນຈໍານວນທັງໝົດ 11,5%

(ຜູ້ອອກ ແຮງງານສົມທົບ 5,5%, ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານສົມທົບ 6%), ສ່ວນອຸດໜູນໄລຍະຍາວ ປະກອບມີ: ອຸດໜູນເສຍອົງຄະ, ອຸດໜູນບຳນານ ແລະ ອຸດໜູນສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງຜູ້ປະກັນຕົນທີ່ເສຍຊີວິດ ໃນອັດຕາສ່ວນ 12% ຂອງການສົມທົບພາກລັດ ແລະ ໃນອັດຕາສ່ວນ 5% ຂອງການສົມທົບໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຫຼື ບໍລິສັດ.ສຳລັບການຄິດໄລ່ເບີກຈ່າຍຂອງ ເງິນອຸດໜູນ ແມ່ນອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດ ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 34/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2013 ແລະ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 2751/ຮສສ, ລົງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2015, ຊຶ່ງໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ 2015-2016 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີຜູ້ປະກັນຕົນເປັນຈຳນວນ 11,470 ຄົນ ເຂົ້າມາຂໍຮັບເງິນອຸດໜູນໄລຍະສັ້ນຈາກຫ້ອງການ ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດ້ເບີກ ຈ່າຍເງິນອຸດໜູນດັ່ງກ່າວເປັນຈຳນວນເງິນ 180,578.27 ລ້ານກີບ ແລະ ມີຈຳນວນ 48,418 ຄົນ ມາຂໍຮັບເງິນອຸດໜູນໄລຍະຍາວ ຊຶ່ງໄດ້ເບີກ ຈ່າຍເປັນຈຳນວນເງິນ 620,664.38 ລ້ານກີບ, ຖ້າທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ສຳລັບເງິນອຸດໜູນ ໄລຍະຍາວ ແມ່ນເປັນອັນດັບ 1 ຂອງການເບີກ ຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ ຂອງ ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນ 6 ເດືອນ ສົກຕົ້ນປີ 2015-2016.