ຊອກຜູ້ເກີດສິດ

ກະລຸນາປ້ອນລະຫັດປະກັນສັງຄົມ
ເພື່ອກວດສອບສິດໃນການປິນປົວຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະໂຮງໝໍທີ່ທ່ານເລືອກໃນການປິ່ນປົວ

ໝາຍເຫດ
: ຂໍ້ມູນພາກລັດ ແລະ ພາກວິສະຫະກິດ ແມ່ນອັບເດດອາທິດຕໍ່ຄັ້ງ
ກະລຸນາກວດເບິ່ງວັນທີລຸ່ມນີ້:


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກລັດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 20/05/2019 ເວລາ 11:50


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກວິສະຫະກິດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 20/05/2019 ເວລາ 10:40

ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ


ເຊີນທ່ານຕິດຕາມລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" ວັນຈັນ-ອາທິດ ເວລາ 15:30-16:00 ຄື້ນ FM 103.7 Mhz ແລະ ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ຄື້ນ FM 105.5 Mhz ຫຼື ຕິດຕາມຄໍລ້ຳຜ່ານໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ ໄດ້ທຸກໆອາທິດສອບຖາມ: 1508 (ໂທບໍ່ເສຍຄ່າໃນໂມງການ)

ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຈ່າຍເງິນອຸດໜູນໃຫ້ຜູ້ປະກັນຕົນໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ 2015-2016.

altໃນການຄຸ້ມຄອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ, ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງ ຊາດ ໄດ້ມີລະບົບການຈ່າຍເງິນອຸດໜູນໃຫ້ຜູ້ປະກັນຕົນ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື: ອຸດໜູນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ອຸດໜູນໄລຍະຍາວ, ຊຶ່ງໃນນັ້ນອຸດໜູນໄລຍະສັ້ນປະກອບມີ: ອຸດໜູນປ່ວຍການ, ອຸດໜູນອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ, ເສຍກຳລັງແຮງງານຊົ່ວຄາວ ແລະ ອຸດໜູນເສຍຊີວິດ ໃນອັດຕາສ່ວນ 2,5% ຂອງການສົມທົບພາກລັດ ໃນຈໍານວນທັງໝົດ 16,5% (ລັດຖະກອນສົມທົບ 8%, ລັດຖະບານສົມທົບ 8,5%), ໃນອັດຕາສ່ວນ 2,5% ຂອງການສົມທົບໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຫຼື ບໍລິສັດ ໃນຈໍານວນທັງໝົດ 11,5%

(ຜູ້ອອກ ແຮງງານສົມທົບ 5,5%, ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານສົມທົບ 6%), ສ່ວນອຸດໜູນໄລຍະຍາວ ປະກອບມີ: ອຸດໜູນເສຍອົງຄະ, ອຸດໜູນບຳນານ ແລະ ອຸດໜູນສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງຜູ້ປະກັນຕົນທີ່ເສຍຊີວິດ ໃນອັດຕາສ່ວນ 12% ຂອງການສົມທົບພາກລັດ ແລະ ໃນອັດຕາສ່ວນ 5% ຂອງການສົມທົບໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຫຼື ບໍລິສັດ.ສຳລັບການຄິດໄລ່ເບີກຈ່າຍຂອງ ເງິນອຸດໜູນ ແມ່ນອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດ ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 34/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2013 ແລະ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 2751/ຮສສ, ລົງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2015, ຊຶ່ງໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ 2015-2016 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີຜູ້ປະກັນຕົນເປັນຈຳນວນ 11,470 ຄົນ ເຂົ້າມາຂໍຮັບເງິນອຸດໜູນໄລຍະສັ້ນຈາກຫ້ອງການ ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດ້ເບີກ ຈ່າຍເງິນອຸດໜູນດັ່ງກ່າວເປັນຈຳນວນເງິນ 180,578.27 ລ້ານກີບ ແລະ ມີຈຳນວນ 48,418 ຄົນ ມາຂໍຮັບເງິນອຸດໜູນໄລຍະຍາວ ຊຶ່ງໄດ້ເບີກ ຈ່າຍເປັນຈຳນວນເງິນ 620,664.38 ລ້ານກີບ, ຖ້າທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ສຳລັບເງິນອຸດໜູນ ໄລຍະຍາວ ແມ່ນເປັນອັນດັບ 1 ຂອງການເບີກ ຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ ຂອງ ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນ 6 ເດືອນ ສົກຕົ້ນປີ 2015-2016.


div#mb_center,div#mb_bottom{ z - index: 9999; } div#mb_overlay{ z - index: 9999; }