ຊອກຜູ້ເກີດສິດ

ກະລຸນາປ້ອນລະຫັດປະກັນສັງຄົມ
ເພື່ອກວດສອບສິດໃນການປິນປົວຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະໂຮງໝໍທີ່ທ່ານເລືອກໃນການປິ່ນປົວ

ໝາຍເຫດ
: ຂໍ້ມູນພາກລັດ ແລະ ພາກວິສະຫະກິດ ແມ່ນອັບເດດອາທິດຕໍ່ຄັ້ງ
ກະລຸນາກວດເບິ່ງວັນທີລຸ່ມນີ້:


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກລັດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 15/07/2019 ເວລາ 10:10


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກວິສະຫະກິດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 15/07/2019 ເວລາ 13:45

ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ


ເຊີນທ່ານຕິດຕາມລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" ວັນຈັນ-ອາທິດ ເວລາ 15:30-16:00 ຄື້ນ FM 103.7 Mhz ແລະ ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ຄື້ນ FM 105.5 Mhz ຫຼື ຕິດຕາມຄໍລ້ຳຜ່ານໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ ໄດ້ທຸກໆອາທິດສອບຖາມ: 1508 (ໂທບໍ່ເສຍຄ່າໃນໂມງການ)

6.) ການອຸດໜູນເສຍຊີວິດ

1. ເງື່ອນ​ໄຂ ການເກີດສິດ

- ຖອກ​ເງິນ​ສົມທົບ​ເຂົ້າ​ກອງ​ທຶນ​ແຕ່ 3 ​ເດືອນຂຶ້ນ​ໄປ​ໃນ​ໄລຍະ 6 ເດືອນສຸດ​ທ້າຍ;

- ມີໜັງສືຢັ້ງຢືນ​ການ​ເສຍ​ຊີວິດ ທີ່​ຖືກຕ້ອງ.

2. ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ

2.1. ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ຊາ​ປະ​ນະ​ກິດ​ສົບ

- ຜູ້ປະກັນຕົນ, ຜູ້​ຮັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນບຳ​ນານ, ຜູ້​ຮັບ​ເງິນອຸດ​ໜູນ​ເສຍ​ກຳລັງ​ແຮງ​ງານ ຫຼື ​ເສຍ​ອົງຄະ ເສຍຊີວິດຈະ​ໄດ້​ຮັບ ເທົ່າກັບ 12 ເດືອນຂອງເງິນ​ເດືອນປະກັນ​ຕົນ ຫຼື ເງິນ​ເດືອນ​ກ່ຽວຂ້ອງ.

- ຜົວ ຫລື ເມຍ ​ເສຍ​ຊີວິດຈະໄດ້ຮັບ ເທົ່າກັບ 6 ເດືອນ​ຂອງເງິນ​ເດືອນ​ປະກັນ​ຕົນເມຍ ຫຼື ຜົວ.

- ລູກ ເສຍຊີວິດຈະໄດ້ຮັບ ເທົ່າກັບ 3 ເດືອນຂອງເງິນ​ເດືອນປະກັນ​ຕົນ​ແມ່ ຫຼື ພໍ່.

2.2. ເງິນອຸດ​ໜູນ​ຄອບຄົວ

​ ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ຄອບຄົວ​ຂອງ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ແມ່ນ ເທົ່າ​ກັບ ​ເງິນ​ເດືອນ​ປະກັນ​ຕົນ, ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ບຳນານ ຫຼື ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ເສຍ​ອົງຄະ ​ສະ​ເລ່ຍ 6 ເດືອນສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ຜູ້ກ່ຽວ ຄູນ​ກັບ ປີ​ການ​ປະກັນ​ຕົນ ທີ່​ທຽບ​ເປັນລະດັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ຄອບຄົວ.

2.3. ການ​ຄິດ​ໄລ່​ລະດັບເງິນອຸດ​ໜູນ​ຄອບຄົວ

ການ​ຄິດ​ໄລ່​ລະດັບ​ເງິນ​ອຸດໜູນ​ຄອບຄົວ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ຖື​ເອົາ 15 ປີ​ການ​ປະກັນ​ຕົນ​ເປັນ​ຈຸດ​ເລີ້ມ. ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ຜູ້​ມີ​ປີ​ການ​ປະກັນ​ຕົນ 15 ປີ​ໄດ້​ຮັບລະດັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ຄອບຄົວ ​ເທົ່າ​ກັບ 15 ເດືອນ, ຖ້າ​ປີ​ການ​ປະກັນ​ຕົນ​ເກີນ 15 ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ໃຫ້​ຄິດ​ໄລ່​ເພີ່ມ 2 ປີ​ໃດ ​ເທົ່າ​ກັບ 1 ເດືອນ, ​ແຕ່​ຖ້າ​ປີ​ການ​ປະກັນ​ຕົນ​ຕ່ຳ​ກວ່າ 15 ປີ​ໃຫ້​ຄິດ​ໄລ່​ດັ່ງນີ້:

- ປີ​ການ​ປະກັນ​ຕົນບໍ່​ເກີນ 1 ປີ (​ແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 12 ເດືອນ) ເທົ່າ​ກັບ 5 ເດືອນ;

- ປີ​ການ​ປະກັນ​ຕົນແຕ່ 1 ປີ​ ຫາ 6 ປີ ໃຫ້​ຄິດ​ໄລ່​ເພີ່ມ 1 ປີ​ໃດ ​ເທົ່າ​ກັບ 1 ເດືອນ;

- ປີ​ການ​ປະກັນ​ຕົນແຕ່ 7 ປີ​ ຫາ 14 ປີ ໃຫ້​ຄິດ​ໄລ່​ເພີ່ມ 2  ປີ​ໃດ ​ເທົ່າ​ກັບ 1 ເດືອນ.

ການ​ຄິດ​ໄລ່​ແຕ່ລະ​ປີ​ການ​ປະກັນ​ຕົນ​ໃຫ້​ຖື​ເອົາ 7 ເດືອນ​ຫາ 12 ເດືອນ​ເປັນ 1 ປີ ແລະ ​ແຕ່ 13 ເດືອນ ຂຶ້ນ​ໄປ​​ໃຫ້​ຄິດ​ໄລ່ເປັນ 2 ປີ​ການ​ປະກັນ​ຕົນ.

- ຕົວຢ່າງຕາຕະລາງ​ລະດັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ຄອບຄົວ

ປີ​ການ​ປະກັນ​ຕົນ

ລະດັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ

ປີ​ການ​ປະກັນ​ຕົນ

ລະດັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ

3 ເດືອນ -12​ ເດືອນ

5 ເດືອນ

20 - 21 ປີ

18 ເດືອນ

2 ປີ

6 ເດືອນ

22 - 23ປີ

19 ເດືອນ

3 ປີ

7 ເດືອນ

24 - 25 ປີ

20 ເດືອນ

4 ປີ

8 ເດືອນ

26 - 27 ປີ

21 ເດືອນ

5 ປີ

9 ເດືອນ

28 - 29 ປີ

22 ເດືອນ

6 ປີ

10 ເດືອນ

30 - 31 ປີ

23 ເດືອນ

7 - 8 ປີ

11 ເດືອນ

32 - 33 ປີ

24 ເດືອນ

9 -10 ປີ

12 ເດືອນ

34 - 35 ປີ

25 ເດືອນ

11 -12 ປີ

13 ເດືອນ

36 - 37 ປີ

26 ເດືອນ

13 - 14 ປີ

14 ເດືອນ

38 - 39 ປີ

27 ເດືອນ

15 ປີ

15 ເດືອນ

40 - 41 ປີ

28 ເດືອນ

16 -17 ປີ

16 ເດືອນ

42 - 43 ປີ

29 ເດືອນ

18 -19 ປີ

17 ເດືອນ

44 - 45 ປີ

30 ເດືອນ

4. ການ​ຄິດ​ໄລ່​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນເສຍຊີວິດ

ຕົວຢ່າງ: ທ. ລໍ່ ເຂົ້າປະກັນ​ສັງຄົມ​ໄດ້ 13 ປີກັບ 5 ເດືອນແລ້ວເສຍຊີວິດ. ​ເງິນ​ເດືອນ​ປະກັນ​ຕົນຂອງ​ລາວລະດັບ​ເພດານ​ສູງ​ສຸດປົກກະຕິ​. ຄິດ​ໄລ່​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ເສຍ​ຊີວິດ?

4.1. ການຄິດໄລ່ເງິນ​ຊາ​ປະ​ນະ​ກິດ​ສົບ

2.000.000 ກີບ x 12 = 24.000.000 ກີບ

4.2. ການຄິດໄລ່ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ຄອບຄົວ

2.000.000 ກີບ x 14 = 28.000.000 ກີບ

ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ເສຍ​ຊີວິດ​ຂອງ ທ. ລໍ່ = 24.000.000 + 28.000.000 = 52.000.000 ກີບ


div#mb_center,div#mb_bottom{ z - index: 9999; } div#mb_overlay{ z - index: 9999; }