1. ເງື່ອນໄຂ ການເກີດສິດ

- ຖອກ​ເງິນ​ສົມທົບ​ເຂົ້າ​ກອງ​ທຶນ​ແຕ່ 3 ​ເດືອນຂຶ້ນ​ໄປ​ໃນ​ໄລຍະ 6 ເດືອນສຸດ​ທ້າຍ;

- ມີໜັງສືຢັ້ງຢືນ​ການ​ເສຍ​ຊີວິດ ທີ່​ຖືກຕ້ອງ.

  1. 2. ຜົນປະໂຫຍດ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ

2.1. ເງິນອຸດໜູນຊາປະນະກິດສົບ

- ຜູ້ປະກັນຕົນ, ຜູ້​ຮັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນບຳ​ນານ, ຜູ້​ຮັບ​ເງິນອຸດ​ໜູນ​ເສຍ​ກຳລັງ​ແຮງ​ງານ ຫຼື ​ເສຍ​ອົງຄະ ເສຍຊີວິດຈະ​ໄດ້​ຮັບ ເທົ່າກັບ 15 ເດືອນຂອງເງິນ​ເດືອນປະກັນ​ຕົນ ຫຼື ເງິນ​ເດືອນ​ກ່ຽວຂ້ອງ.

- ຜົວ ຫລື ເມຍ ເສຍຊີວິດຈະໄດ້ຮັບ ເທົ່າກັບ 6 ເດືອນ​ຂອງເງິນ​ເດືອນ​ປະກັນ​ຕົນເມຍ ຫຼື ຜົວ.

- ລູກ ເສຍຊີວິດຈະໄດ້ຮັບ ເທົ່າກັບ 3 ເດືອນຂອງເງິນ​ເດືອນປະກັນ​ຕົນ​ແມ່ ຫຼື ພໍ່.

2.2. ການຄິດໄລ່:

- ຕົວຢ່າງຕາຕະລາງລະດັບເງິນອຸດໜູນຄອບຄົວ

ປີການປະກັນຕົນ

ລະດັບເງິນອຸດໜູນ

3 ເດືອນ -12​ ເດືອນ

15 ເດືອນ

2 ປີ

16 ເດືອນ

3 ປີ

17 ເດືອນ

4 ປີ

18 ເດືອນ

5 ປີ

19 ເດືອນ

6 ປີ

20 ເດືອນ

7 - 8 ປີ

20,1 ເດືອນ

9 - 10 ປີ

22 ເດືອນ

11 - 12 ປີ

22,5 ເດືອນ

13 - 14 ປີ

23 ເດືອນ

15 - 16 ປີ

23,5 ເດືອນ

17 - 18 ປີ

24 ເດືອນ

  1. ການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນເສຍຊີວິດ

ຕົວຢ່າງ: ທ. ລໍ່ ເຂົ້າປະກັນ​ສັງຄົມ​ໄດ້ 13 ປີກັບ 5 ເດືອນແລ້ວເສຍຊີວິດ. ​ເງິນ​ເດືອນ​ປະກັນ​ຕົນຂອງ​ລາວລະດັບ​ເພດານ​ສູງ​ສຸດປົກກະຕິ​. ຄິດ​ໄລ່​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ເສຍ​ຊີວິດ?

4.1. ການຄິດໄລ່ເງິນ​ຊາ​ປະ​ນະ​ກິດ​ສົບ

2.000.000 ກີບ x 23 = 46.000.000 ກີບ

Array
(
    [type] => 2
    [message] => syntax error, unexpected '(' in /home/ssolaogo/public_html/language/lo-LA/lo-LA.lib_joomla.ini on line 243

    [file] => /home/ssolaogo/public_html/libraries/src/Language/LanguageHelper.php
    [line] => 464
)