ລາຍລະອຽດ ຟາຍ
>>  ປະກັນສັງຄົມຄຸ້ມຄອງຜູ້ເສຍອົງຄະ PDF
>>  ປະກັນສັງຄົມບໍ່ໄດ້ເກັບຄ່າທໍານຽມ PDF
>>  ບໍ່ແມ່ນພະນັກງານກໍ່ເຂົ້າປະກັນສັງຄົມໄດ້ PDF
>>  ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ຕື່ມໃນການປິ່ນປົວ PDF
>>  ປະກັນສັງຄົມໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງລູກຈົນຮອດ PDF
 >>  ຄຸ້ມຄອງຟອກໝາກໄຂ່ຫຼັງ PDF
 >>  ການສືບຕໍ່ຈ່າຍປະກັນສັງຄົມ PDF
 >>  ອຸດໜູນປິ່ນປົວສຸຂະພາບ PDF
 >>  ຂັ້ນຕອນການປ່ຽນໂຮງໝໍປະຈໍາປີ PDF
 >>  ແຈ້ງປ່ຽນໂຮງໝໍປະຈໍາປີ PDF
>>  ຄຸ້ມຄອງຜູ້ປ່ວຍເປັນມະເຮັງ PDF
 >>  ອຸດໜູນປິ່ນປົວສຸຂະພາບ PDF
 >>  ອວຍພອນວັນຄູ PDF
 >>  ປ່ຽນໂຮງໝໍປະຈໍາປີ PDF
 >>  ເງິນບໍາເນັດອອກລູກ PDF
 >>  ອຸດໜູນປ່ວຍການ PDF
 >>  ອຸດໜູນບໍານານ PDF
 >>  ບໍາເນັດສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ PDF
 >>  ອຸດໜູນເສຍອົງຄະ PDF
 >>  ປະກັນຕົນແບບສະໝັກໃຈ PDF
 >>  ອຸດໜູນເສຍຊີວິດ PDF
 >>  ອຸດໜູນບຳນານ PDF
 >>  ປະກັນສັງຄົມໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງການເກີດອຸປະຕິເຫດແຮງງານ PDF
 >>  ອຸດໜູນວ່າງງານ PDF
 >>  ອຸດໝູນອອກລູກ PDF
 >>  ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແມ່ນຫຍັງ PDF
 >>  ກົດໝາຍປະກັນສັງຄົມ PDF
 >>  ຂັ້ນຕອນໃຊ້ບັດປະກັນສັງຄົມຢູ່ໂຮງໝໍ PDF
 >>  ການຕໍ່ສິດການປິ່ນປົວລູກຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ PDF
 >>  ຖ້າໄປເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ຍ້ອນການເຈັບເປັນ ຈະເຮັດແນວໃດດີ PDF
 >>  ປະກັນສັງຄົມເພີ່ມການຄຸ້ມຄອງໃໝ່ PDF
 >>  ຜູ້ປະກັນຕົນສົມທົບເງິນພຽງ 3 ເດືອນ ກໍ່ສາມາດຮັບເງິນອຸດໜູນໄດ້ PDF
 >>  ຜູ້ປະກັນຕົນຍິງຮັບອຸດໜູນເກີດ, ບຳເນັດລູກ ກໍ່ສາມາດຮັບເງິນປ່ວຍການໄດ້ອີກ PDF
 >>  ຜູ້ປະກັນຕົນຮັບເງິນປ່ວຍການຄົບເງື່ອນໄຂແລ້ວ ສາມາດຮັບເງິນເສຍອົງຄະຕື່ມອີກ PDF
 >>  ຜູ້ຮັບບໍານານນຳປະກັນສັງຄົມ ຍັງສາມາດຮັບອຸດໜູນອີກຫຼາຍຢ່າງ PDF
 >>  ຮູ້ແລ້ວຢ່າລືມບອກຕໍ່ ລະບົບສະໝັກໃຈ PDF
 >>  ເງິນອຸດໜູນສະມາຊິກຄອບຄົວໄດ້ຫຼາຍປານໃດ PDF
 >>  ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຍົກເພດານເງິນເດືອນປະກັນຕົນເປັນ 4,500,000 ກີບ PDF
 >>  ເອກະສານປະກອບເພື່ອຂໍຮັບເງິນບຳເນັດ ແລະ ອຸດໜູນອອກລູກ PDF

 

 

Array
(
    [type] => 2
    [message] => syntax error, unexpected '(' in /home/ssolaogo/public_html/language/lo-LA/lo-LA.lib_joomla.ini on line 243

    [file] => /home/ssolaogo/public_html/libraries/src/Language/LanguageHelper.php
    [line] => 464
)